xəbərlər

Polis Akademiyasında tədris-təlim və elmi-metodiki işin təkmilləşdirilməsi məqsədilə professor-müəllim heyəti ilə toplantı keçirilmişdir

23.02.2010

Məruzəçi və mövzunun adıları  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun «Pedaqogika» kafedrasının müdiri, p.e.d.,prof. Rüfət Hüseynzadə:  «Pedaqogika elminin inkişaf tarixi və dərslərin keçirilməsində interaktiv metodların tətbiqi» və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri, f.e.n. Faiq Şahbazlı: «Dərslik, dərs vəsaitləri və tədris metodiki ədəbiyyatın tərtib olunmasına qoyulan tələblər» və AMEA-nın İnformasiya Texnologi-yaları İnstitutunun şöbə müdiri, t.e.n. Yadigar İmamverdiyev: «İnformasiya -kommunikasiya texnologiyalarının təhlükəsizliyi və kompyuter cinayət-karlığı» mövzusunda çıxışları dinlənilmişdir.
Geriyə | Çap versiyası