Kadrlar şöbəsi

Ötən dövr ərzində Polis Akademiyasının fəaliyyətində, qurumunda və digər istiqamətlərində dəyişikliklər, yeniliklər və islahatlar aparıldığına görə Kadrlar şöbəsinin ştat vahidində bir sıra dəyişikliklər olmuşdur. Belə ki, xidmətin yeniləşdirilməsi ilə əlaqədar Kadrlar şöbəsində olan şöbə rəisinin müavini, baş inspektor hesabına inspektorlar vəzifələri ixtisar edilmişdir. Sonralar isə Mədəni-kütləvi işlər üzrə inspektor, özü də klub rəisi, Xalq çalğı alətləri ansanbılının rəhbəri, Kinomexanik (mülki) vəzifələri də günün tələblərinə cavab vermədiyi üçün ixtisar edilmişdir. 2010-cu ilin fevral ayının 27-də DİN-in 317 saylı əmri ilə Kadrlar şöbəsinə yeni ştat vahidi psixoloq vəzifəsi verilmişdir. Hal-hazırda Kadrlar şöbəsinin ştat vahidi aşağıda göstərilən qaydadadır:

•    kadrlar şöbəsinin rəisi;
•    2 baş inspektor;
•    3 inspektor;
•    psixoloq.

Kadrlar şöbəsi aşağıdaki başlıca istiqamətlərdə fəalliyyət göstərir:

•    akademiyanın şəxsi heyətinin komplektləşdirilməsi və kadrların uçotunun həyata keçirilməsi;
•    kadrların seçilərkən onların müvafiq surətdə sənədləşdirilməsini həyata keçirməklə, kadrların daha yüksək vəzifəyə seçilməsi üçün ehtiyat kadrların hazırlanması;
•    akademiyanın nomenklatura üzrə əməkdaşlarının yerləşdiriməsi, təyin ediməsi, işə qəbulu, ilkin və növbəti rütbələrin verilməsi, rəis heyəti, fəhlə və qulluqçuların xaric edilməsi barədə materialların toplanması;
•    Attestasiya üzrə materialların hazırlanması və komissiya tərəfindən qəbul olunan qərarların vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarət;
•    Xidməti illərə görə faiz əlavələrinin hesablanması, aylıq maaşların müəyyən edilməsi üzrə komissiyaların, habelə müəllim heyətinə pedaqoji stajin müəyyənləşdirilməsi üzrə komissiyalarda təmsil olunmaq;
•    akademiyanın daimi və dəyişkən heyəti arasında nizam-intizamın möhkəmləndirilməsi, təhlili, qanunvericiliyə riayət olunması işlərinin icrasında iştirak etmək;
•    Kadr işi ilə əlaqədar məsələlər üzrə ərizə və şikayətlərə baxılmasını təmin etmək;
•    Xidməti yoxlamalar keçirmək, xidməti araşdırmaların nəticəsinə əsasən rəy tərtib etmək;
•    Əmr layihələrini hazirlamaq.

Geriyə | Çap versiyası