elanlar

2023-cü ildə DİN-in POLİS AKADEMİYASINA “HÜQUQŞÜNASLIQ” İXTİSASI ÜZRƏ MAGİSTRATURAYA QƏBUL ÜÇÜN SƏNƏD VERMİŞ NAMİZƏDLƏRİN NƏZƏRİNƏ

25.02.2023

DİN-in Polis Akademiyasına “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə magistraturaya qəbul  üçün keçiriləcək imtahanların fənn proqramları

İNGİLİS DİLİ
1. The Noun (countable/uncountable)
2. Quantifiers
3. The pronoun
4. Tense forms
5. Modal Verb
6. Passive Voice
7. Complex Object
8. The Preposition
9. Negative Sentences
10. İnterrogative Sentences
11. There is / are
11. So do I / Neither do I
12. Logical tests
13. Make up dialogue/ story
14. Lexical tests (synonyms / antonyms)
15. Texts  İNFORMATİKA+

1. İnformatika və onun əsas anlayışları
2. Kompüter və onun texniki təminatı
3. Alqoritmləşdirmənin əsasları
4. Proqram təminatı və onun təsnifatı
5. Əməliyyat sistemi
6. Microsoft Windows 10 əməliyyat sistemi
7. Kompüter qrafikasının əsasları
8. Kompüter şəbəkələri
9. İnternet qlobal şəbəkəsi
10. Microsoft Word 2016-19 mətn prosessoru
11. Microsoft Excel 2016-19 cədvəl prosessoru
12. Microsoft Powerpoint 2016-19 elektron təqdimat proqramı
13. Verilənlər bazası. Microsoft Acces 2016-19

MƏNTİQ
I.Verbal test tapşırıqları
-Şifrələr, Kodlama
-“X” şərti dilində tərcümə
-Analogiya
Anaqram
-Məntiqi mühakimə məsələləri
II. Riyazi ədədlərlə bağlı test tapşırıqları
-Aşkar operatorlar
-Qeyri-aşkar operatorlar
-Ardıcıllıqlar
-IV sətrin tamamlanması, Fiqur-ədəd əlaqələri
-Cədvəllər, Sudoku
-Hitori
-Kakuro
-Sapyor
-Şifrəli əməllər
III. Fiqurlarla bağlı test tapşırıqları
-Fiqur analogiyası
-Fiqurların tamamlanması
-Fərqli fiqurun tapılması
-Fiqur ardıcıllıqları
-Fiqur cədvəlləri
-Xəyali kəsiklər
-Hissələrin birləşməsi
-Fəza fiqurları
-Tərəzilər
-Sahə və perimetr
IV. Riyazi-məntiqi məsələlər
-Natural ədəd məsələləri
-Yaş məsələləri
-Faiz məsələləri
-Hovuz və iş məsələləri, Sürət məsələləri
-Diaqram və qrafiklər

                                                                            POLİS AKADEMİYASI-2023


Geriyə | Çap versiyası