Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Polis Akademiyasının Bayrağı haqqında Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Polis Akademiyasının Bayrağı haqqında Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Polis Akademiyasının Bayrağı haqqında Fərmanı "Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının Bayrağı haqqında Əsasnamə"nin və "Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının Bayrağının təsviri"nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının xüsusi rəmzinin təsis edilməsi məqsədilə qərara alıram:

1. "Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının Bayrağı haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin

2. "Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının Bayrağının təsviri" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Bu fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham  Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 mart 2008-ci il

Azərbaycan  Respublikası

Daxili İşlər  Nazirliyinin Polis Akademiyasının

Bayrağının təsviri
Geriyə | Çap versiyası